tumblr_o0ywpkNZSN1rs81xfo1_1280.jpg

66° NORD


 
tumblr_o0ywpkNZSN1rs81xfo1_1280.jpg

HVA ER 66° NORD?

66° NORD ER EN RÅDGIVNINGSBEDRIFT
SOM ER DREVET AV VÅRE KUNDERS
AMBISJON, OG 66° NORD SITT
FORRETNINGSMESSIGE VERDISETT:

 

MAKING THINGS HAPPEN

GETTING THINGS DONE

DOING THINGS RIGHT

 
tumblr_o0ywpkNZSN1rs81xfo1_1280.jpg

STYREVIRKE

STYRELEDER OG -MEDLEM

SPARRING OG UTVIKLING

NORDISK STYRENETTVÆRK

 

FORRETNING

STRATEGI- OG PROSJEKTUTVIKLING

SALG - EKSPORT TIL EU

GENERASJONSSKIFTE & SALG AV BEDRIFT

 

ORGANISASJON

LEDERSKAP OG KULTUR

OMSTILLING

INTERIM OG STRATEGISK PROSJEKTLEDELSE

 
tumblr_o0ywpkNZSN1rs81xfo1_1280.jpg

OM 66° NORD

66° NORD - 66NORD.DK BLE ETABLERT I 2004 AV JENS GRAABÆK. DA VAR DE PRIMÆRE OPPGAVENE COACHING, LEDERSKAPS- OG KULTURUTVIKLING. 

KUNDENES BEHOV HAR ENDRET SEG DE SENERE ÅRENE, OG OPPGAVENE HAR BLITT AV MER STRATEGISK KARAKTER - STRATEGI OG ORGANISASJONSUTVIKLING, FORRETNINGSVURDERING OG SPARRING MED STRATEGISKE LEDERE/-GRUPPER OG STYREARBEID.

EN NÆR SAMARBEIDSPARTNER, INNEFOR STYREARBEID OG EU-RELASJONER I DANMARK - INZOURCE.DK, OG 66° NORD BESLUTTET I SLUTTEN AV 2016 Å SØKE AT ETABLERE ET NORDISK KONSULENTNETTVERK MED FOKUS PÅ STYREARBEID, FORRETNING OG ORGANISASJON FOR SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER. 

SOM ET LEDD I PROSESSEN ER NETTSTEDENE 66NORD.GL, 66NORD.IS OG 66NORD.SE - I TILLÆG TIL 66NORD.DK OG 66NORD.NO - KJØPT MED DET FORMÅL Å - MED SAMARBEIDSPARTNERE - OPERERE I HELE DET ARKTISKE OMRÅDE SOM GEOGRAFISK FORRETNINGSOMRÅDE, BL.A. I FORHOLD TIL EØS/EU.

 


 

OM OSS

KONSULENTPROFILER I NETTVERKET ER OG VIL VÆR PREGET AV:

VIKTIG FORRETNINGS- OG ORGANISASJONS-EMPATI MED EN GOD FØLELSE FOR PROPORSJONERING OG DESIGN VED ORGANISASJONSUTVIKLING, SLIK AT DE BÅDE FUNGERER OG ER MILJØ "RIKTIG" FOR AT OPPGAVER ER REALISTISK Å GJENNOMFØRE.

EN BREDT STRATEGISK OG FORRETNINGSMESSIG HELHETSFORSTÅELSE OG INNSIKT I BUSINESS MANAGEMENT.

ET SMITTSOM ENGASJEMENT, ENERGI OG EVNE TIL Å FÅ MÅLGRUPPEN FOR SELSKAPET FOR Å "FLYTTE" SIG.

FORMIDLINGS- OG UNDERVISNINGS-FERDIGHETER TIL Å FORKLARE TING, BÅDE MUNTLIG OG SKRIFTLIG, SLIK AT DET ER LETT Å FORSTÅ - DERFOR ANVENDER VI POWERPOINT OG EXCEL, SOM KOMMUNIKASJONSKANALER.

PRAGMATISK OG IKKE TEORETISK I VÅR TILNÆRMING TIL TING, MEN SELVFØLGELIG MED DET FAGLIGE GRUNNLAGET I ORDEN.

FOKUSERT - DET MÅ VÆRE MÅLBARE RESULTATER OG KUNNE SEES PÅ BUNNLINJEN

 
tumblr_o0ywpkNZSN1rs81xfo1_1280.jpg

KONTAKT

66° NORD

V/ JENS GRAABÆK

KONGENS GATE 70

NO - 4608 KRISTIANSAND S

 

MOBIL:   +47 954 83 997

EMAIL:   jg@66nord.no

LINKEDIN: HTTP://DK.LINKEDIN.COM/IN/JENSGRAABAEK

--- 

ORG.NR.:   816 341 752